NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA

Komunikat2

Program Konferencji

Komitet Organizacyjny:
ppłk dr Piotr Łapiński, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki (przewodniczący)
Dr Maryla Koss-Goryszewska, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Mgr Magdalena Nasuta, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Dr Jakub Czarkowski, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
kpt. mgr Katarzyna Przybysz, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
kpt. mgr Konrad Wierzbicki, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
mgr Agnieszka Pytka, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Roksana Małkowska-Michalak, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki

Conference „Science for Polish Prisonment”

On the 20th of November 2018, the Institute of Criminology and Penitentiary Sciences organises the National Scientific Conference ‚Science for Polish Prisonment’. More details regarding event can be found below:

Announcement1

Application form

Poster presentation guideline

Poster example

Konferencja pn. „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa

W dniu 20 listopada 2018 roku Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się poniżej:

Komunikat1

Zgłoszenie

Wskazówki dla Autorów posterów

Poster przykładowy