Rada Naukowa

  1. dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych,
  2. dr hab., Aldona Nawój-Śleszyński, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego,
  3. dr hab. Anna Fidelus, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  4. Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  5. dr Marcin Romanowski, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
  6. dr Marcin Strzelec, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.