Zamówienia publiczne


 

POSTĘPOWANIA AKTUALNE:

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 dotyczące dostawy komputerów stacjonarnych, przenośnych oraz elementów sieci.

Dokumentacja

Pytania odnośnie zapytania ofertowego nr 4/2018 na dostawę komputerów:

  1. Czy dopuszcza się szafę serwerową stojącą tupu RACK 19”  22U (600×800) – TAK
  2. Czy dopuszcza się przełącznik sieciowy Cisco SG350 – TAK

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapis:

W 1)8; 2)24; 3)24

„Czas naprawy – w godzinach pracy administracji, do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii”.

Zostanie zastąpiony:

„Czas naprawy – w godzinach pracy administracji, następnego dnia roboczego – przez co rozumie się kontakt serwisu w celu ustalenia usterki i umówienie na naprawę, a nie wykonanie naprawy.

W 2)4; 3)4

12GB z możliwością rozbudowy do min. 32GB

8GB z możliwością rozbudowy do min. 32GB

Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczące dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych

Zakończone bez wyłonienia wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące dostawy jednej sztuki biurowego urządzenia wielofunkcyjnego

Formularz zapytania ofertowego2 / Zał. 1 SPOZ / Zał. 2 Oferta / Zał. 3 Wzór umowy

Sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące dostawy jednej sztuki biurowego urządzenia wielofunkcyjnego

Formularz_zapytania_ofertowego1Zal_oferty_1Zal_oferty_2Zal_oferty_3 /

Informacja uzupełniająca dotycząca zapytania ofertowego 1/2018

W związku z wpłynięciem do IKiP pytań dotyczących zapytania ofertowego nr 1/2018 poniżej ujawniamy ich treść oraz zamieszczamy odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne nie posiadające złącza portu równoległego Centronics IEEE 1284” z pozycji 16 z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: TAK.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne którego język opisu strony to PCL 5c z pozycji 15 z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymagany jest PCL 5e? Odpowiedź: TAK.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot umowy był objęty gwarancją zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ, świadczoną przez autoryzowany kanał serwisowy producenta na terenie całego kraju? Odpowiedź: TAK.

WYNIK POSTĘPOWANIA